This is a past event. Registration is closed. View other Technology Connected events.

Cyfle i ymadawyr ysgol a rhieni glywed gan gyflogwyr yn y sector.


Bydd siaradwyr yn darparu gwybodaeth am:

• ddulliau recriwtio,

• technegau recriwtio newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg,

• sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, a'r

• mathau o swyddi sydd ar gael.


Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys cyfle i glywed stori bersonol gan rywun sy'n gweithio yn y maes hwn a'u taith tuag at lwyddiant.


Bydd y digwyddiad yn dod i ben gyda sesiwn Holi ac Ateb.


An opportunity for school leavers and parents to hear from employers in the sector.


Speakers will provide information on:

• recruitment methods,

• new and emerging recruitment techniques,

• the skills employers are looking for, and

• the types of job roles available.


The session will also feature an opportunity to hear a personal story from someone working in this field and their journey to success.


The event will conclude with a Q&A session.


Other CareersWales events during Wales Tech Week! Click for more information.


TO SEE THE FULL WEEKS AGENDA AND REGISTER FOR OTHER WALES TECH WEEK EVENTS, CLICK HERE


Organisers