This is a past event. Registration is closed. View other Technology Connected events.

Ymunwch â ni wrth i ni glywed gan Gaz, llysgennad Syniadau Mawr Cymru, a'i uchelgais oedd creu gwefan Gemau Am Ddim a fyddai'r cyntaf wrth i chi chwilio Google!


Mae Pryderi, RhC M-SParc, yn siarad am greu'r safle e-fasnach ddwyieithog gyntaf, a pheiriant chwilio Gymraeg.


Join us as we hear from Gaz, Big Ideas Wales ambasador, who's ambition was to create a Free Games website which would be the first google hit!

Pryderi, MD of M-SParc, talks about creating the first bilingual e-commerce site, and a Welsh search engine.If you do get inspired to start a business, the Enterprise Hub is here for you!

Os ydych chi'n cael eich ysbrydoli i gychwyn busnes, mae'r Hwb Menter yma i chi." And the link www.hwbmenter.cymru

TO SEE THE FULL WEEKS AGENDA AND REGISTER FOR OTHER WALES TECH WEEK EVENTS, CLICK HERE

Organisers